Klávesové zkratky

Globální klávesové zkratky

 • Přejít na nástěnku:
  g, pak d
 • Browse to a Project:
  g, pak p
 • Najít úlohu:
  g, pak i
 • Rychlé hledání v administraci:
  g, pak g
 • Rychlé hledání:
  /
 • Vytvořit úlohu:
  c
 • Rychlé operace:
  .
 • Open shortcut help:
  ?
 • Odeslání formuláře:
  Alt + o

Procházenú úloh

 • Zobrazit vybranou úlohu:
  o nebo Enter
 • Další úloha:
  j
 • Předchozí úloha:
  k
 • Toggle issue fullscreen:
  z
 • Ukotvit/odkotvit lištu s filtry:
  [
 • Další aktivity:
  n
 • Předchozí aktivity:
  p
 • Focus search field:
  f
 • Hledat úlohy:
  u
 • Přepnout zobrazení filtru:
  t
 • Detail View Order by:
  y
 • Select issue detail view:
 • Select list view:

Akce problému

 • Upravit úlohu:
  e
 • Přiřadit úlohu:
  a
 • Komentovat úlohu:
  m
 • Edit Issue Labels:
  l
 • Jump to fields for editing:
  ,
 • Přiřadit mně:
  i