JIRA credits

Roll credits...

Licenční informace pro JIRA

JIRA v7.4.0

Copyright © 2002 - 2017 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Používání tohoto produktu podléhá pravidlům, která jsou obsažena v Atlassian - dohoda s koncovým uživatelem, pokud není použito jiné úpravy.

Tento produkt také obsahuje software vyvýjený Apache Software Foundation.

Tento produkt také obsahuje následující programové knihovny, které jsou chráněny podle GNU LGPL licence:

Tento produkt také obsahuje programový kód vytvořený třetími stranami.

Doplňující informace ve vztahu k tomuto programovému kódu a programovým kódům jiných, třetích stran, použitých v tomto produktu, včetně použitelného copyrightu, zákonných a licenčních poznámek, jsou dostupné v podadresáří "licenses" v rámci instalačního adresáře produktu JIRA.

Licenční informace pro JIRA doplňky

JIRA Service Desk Application v3.6.0

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Tento doplněk obsahuje následující knihovny vydané pod GNU LGPL licencí:

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.

JIRA Agile v7.4.0-DAILY20170620023133

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Tento doplněk obsahuje následující knihovny vydané pod GNU LGPL licencí:

  • ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.